Vliegers en luchtvarend personeel

Vliegen is voor velen een passie. Sommigen hebben van deze passie ook hun beroep gemaakt. Het vliegen vergt een lichaam dat optimaal presteert. Het kan zijn dat u door aandoeningen (tijdelijk) niet vlieggeschikt bent.


Bij klachten die langer duren danwel voor aandoeningen waar u al voor behandeld bent maar in een stabiele, chronische fase terecht bent gekomen of waarvan verwacht mag worden dat restklachten zullen blijven, kan het meerwaarde hebben om een revalidatiearts in te schakelen.


De revalidatiegeneeskunde is het medisch specialisme dat in dergelijke situaties verschil zou kunnen maken, omdat mogelijk op andere wijzen dan puur genezing het functioneren toch duurzaam verbeterd kan worden.


Door mijn achtergrond als vliegerarts bij de Koninklijke Luchtmacht en mijn werk als aeromedical examiner klasse I, ben ik vertrouwd met de eisen die aan vliegers en ander luchtvarend personeel gesteld worden in hun functioneren.

Als u zich afvraagt of mijn praktijk voor u van betekenis kan zijn, stel geheel vrijblijvend uw vraag via het contactformulier of bespreek het met uw huisarts.

unsplash