Vooraf, tijdens en na het consult


U heeft een verwijzing van een huisarts, medisch-specialist of bedrijfsarts nodig om door mij gezien te worden. 


Tijdens het eerste consult zal uitgebreid de tijd voor u en uw klachten worden genomen, zodat een gedegen analyse plaats kan vinden en wordt in samenspraak met u een behandelplan opgesteld. Als u meer medische informatie heeft dan op uw verwijzing staat, neemt u deze dan ook mee. Wellicht is het relevant voor het behandelplan. We hebben ook de tijd dit te bespreken.


Voorafgaand aan het consult kan het zijn dat u een aantal (online-)vragenlijsten moet invullen. Dit is bedoeld om een indruk te krijgen van de ernst van uw klachten en de impact die de klachten op uw leven hebben. Dit zal als ondersteuning voor het gesprek worden gebruikt.


Bij afronding van het consult worden met u afspraken gemaakt over follow-up, verwijzingen en vervolgafspraken.


Aangezien de praktijk een zogenaamde solistenpraktijk is betekent het dat deze praktijk geen eigen fysiotherapeuten, ergotherapeuten of andere zorgverleners in dienst heeft.

De praktijk werkt daarom intensief samen met eerste- en tweedelijnszorgverleners met duidelijke affiniteit en ervaring met uw problematiek.

Verwijzing


Net als voor elk eerste bezoek aan de medisch specialist heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch-specialist. Zonder deze verwijzing kan ik u niet zien. Heeft u een uitgebreide medische geschiedenis en twijfelt u of het verstandig is nog meer medische informatie mee te nemen, neem dan contact met ons op (of u neemt de informatie mee als u denkt dat het relevant is).

Wat kunt u verwachten tijdens het consult?


Tijdens het consult wordt uitgebreid stilgestaan bij uw klachten, welke aspecten van beweging bijdragen aan de klachten, de invloed ervan op uw dagelijks leven, welke zorg u al gehad heeft en op welke wijze deze is uitgevoerd. Zo wordt als het ware een momentopname gemaakt van waar u staat, maar vooral wordt zo ook duidelijk welke openingen voor therapie er nog zijn, zodat u op het einde van het consult een op uw huidige situatie gericht samenhangend behandelplan heeft.


Soms kan het zijn dat we tot de conclusie komen dat de gevolgde therapie gewoon goed, voldoende uitgebreid en van voldoende intensiteit is geweest en geen andere behandelopties meer aanwezig zijn. In dat geval zal met u gezocht worden naar mogelijkheden om de gevolgen van de aandoening zoveel mogelijk te beperken. Het kan ook zijn dat extra diagnostiek nodig is, waarvoor een verwijzing kan worden opgesteld.


De noodzakelijke zorg wordt zoveel mogelijk, samen met u, zo dicht mogelijk bij uw woonplaats gezocht. Als het nodig is, wordt contact met behandelaren gezocht, zodat deze goed ingelicht zijn voordat u gezien wordt. Tijdens de behandeling kan er ook tussentijds contact zijn met de behandelaar om de behandeling zo optimaal mogelijk voor u te laten verlopen.


In sommige gevallen wordt een vestibulaire desensitisatietraining met behulp van virtual reality en een draaiplateau bijVertigo Experts in Houten geadviseerd. Vertigo Experts is een gespecialiseerde fysiotherapiepraktijk (waar Agali Mert mede-eigenaar van is) die zich richt op mensen met langdurige duizeligheidsklachten en evenwichtsproblemen die al goede therapie hebben gehad, maar toch vastlopen in hun herstelproces.


Het belangrijkste is dat als u op consult geweest bent u weer perspectief ervaart om een stap verder te komen.

unsplash