Klachten en geschillen

Ik hecht er veel belang aan dat er een goede en open behandelrelatie met de mensen is die zich tot mij wenden voor zorg.


Gezondheidszorg is ook mensenwerk. Het kan daarom soms voorkomen dat u een klacht heeft over de geboden zorg. Ik hoop dat de relatie zodanig is dat u dit met mij wil bespreken en dat we er samen uit zullen komen.


Het kan ook voorkomen dat dit om wat voor reden niet lukt en om toch tot een bevredigende oplossing te komen kunt u zich wenden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris (dit loopt via de klachtenfunctionaris van Quasir).


Mocht dit onvoldoende toereikend zijn, dan kunt u uw klacht ook richten tot een onafhankelijke klachtencommissie waar de praktijk bij is aangesloten.

Hello world
unsplash