Als u het contactformulier invult worden uw persoonsgegevens verwerkt.

Dit is nodig om uw vraag te weten te komen en contact met u op te kunnen nemen.

Als u als patiënt wordt ingeschreven zullen ook bijzondere persoonsgegevens verwerkt moeten worden in het medisch dossier, zoals bijvoorbeeld uw burgerservicenummer, adresgegevens, geboortedatum, huisartsgegevens.


Bij elk consult zal een aantekening in het dossier worden gemaakt wat er besproken is. Uw verwijzer wordt na het intake-consult geïnformeerd over de bevindingen tijdens het consult en zonodig ook bij vervolgconsulten.

Deze zaken vinden in afstemming met u plaats.

Zodra u gezien wordt op het spreekuur ga ik een zogenaamde behandelovereenkomst met u aan. Dit beschrijft onze wederzijdse rechten en plichten naar elkaar toe. Op de behandelovereenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing.


De algemene voorwaarden en het privacy reglement kunt hieronder downloaden.


Mert Medical B.V. maakt daarnaast gebruik van een Virtual Reality app. Deze applicatie heeft een aparte privacy reglement en is bedoeld voor de organisaties die ermee werken. Dit aparte reglement is eveneens hieronderte downloaden.

Documenten om downloaden

unsplash