Mert Medical

Gepersonaliseerde revalidatiegeneeskundige begeleiding

Wat mag u verwachten van het consult?

Tijdens het consult wordt uitgebreid stilgestaan bij uw klachten, welke aspecten van beweging bijdragen aan de klachten, de invloed ervan op uw dagelijks leven, welke zorg u al gehad heeft en op welke wijze deze is uitgevoerd. Zo wordt als het ware een momentopname gemaakt van waar u staat, maar vooral wordt zo ook duidelijk welke openingen voor therapie er nog zijn, zodat u op het einde van het consult een op uw huidige situatie gericht samenhangend behandelplan heeft.

Soms kan het zijn dat we tot de conclusie komen dat de gevolgde therapie gewoon goed, voldoende uitgebreid en van voldoende intensiteit is geweest en geen andere behandelopties meer aanwezig zijn. In dat geval zal met u gezocht worden naar mogelijkheden om de gevolgen van de aandoening zoveel mogelijk te beperken. Het kan ook zijn dat extra diagnostiek nodig is, waarvoor een verwijzing kan worden opgesteld.

De noodzakelijke zorg wordt zoveel mogelijk, samen met u, zo dicht mogelijk bij uw woonplaats gezocht. Als het nodig is, wordt contact met behandelaren gezocht, zodat deze goed ingelicht zijn voordat u gezien wordt. Tijdens de behandeling kan er ook tussentijds contact zijn met de behandelaar om de behandeling zo optimaal mogelijk voor u te laten verlopen.

In sommige gevallen wordt een vestibulaire desensitisatietraining met behulp van virtual reality en een draaiplateau bij Vertigo Experts  in Houten geadviseerd. Vertigo Experts is een gespecialiseerde fysiotherapiepraktijk (waar Agali Mert mede-eigenaar van is) die zich richt op mensen met langdurige duizeligheidsklachten en evenwichtsproblemen die al goede therapie hebben gehad, maar toch vastlopen in hun herstelproces.

Het belangrijkste is dat als u op consult geweest bent u weer perspectief ervaart om een stap verder te komen.

Als u extra informatie wilt, vult u geheel vrijblijvend het contactformulier in, dan wordt er spoedig contact met u opgenomen.

U kunt ons op dinsdag en vrijdag (van 9.30 uur tot 12.00 uur) ook telefonisch bereiken op nummer: 06-10333441. U kunt ook een bericht achterlaten, dan wordt u op een later moment teruggebeld.