Mert Medical

Gepersonaliseerde revalidatiegeneeskundige begeleiding

Tarieven

De tarieven die de praktijk in rekening kan brengen zijn vastgesteld door de NZA en voor de medisch-specialistische revalidatiezorg worden door de praktijk afhankelijk van de intensiteit en duur van de behandelingen twee van de volgende zogenaamde diagnose-behandelcombinaties (DBC) gehanteerd. 

1. Zorgproductcode 9990027198; consult(en) en/of behandeling door Revalidatiearts en/of meerdere zorgverleners tot maximaal 4 gewogen behandeluren (per subtraject) bij revalidatiebehandeling, waarbij declaratiecode 14E489 gehanteerd wordt.  Per 2023 is het integraal tarief dat hierbij hoort vastgesteld op € 307,37.

2. zorgproductcode 990027199; behandeling door Revalidatiearts en/of meerdere zorgverleners met meer dan 4 tot maximaal 9 gewogen behandeluren (per subtraject) bij revalidatiebehandeling, waarbij declaratiecode 14E490 gehanteerd wordt. Het integraal tarief dat hierbij hoort is voor het jaar 2022: € 972,72


Vergoedingen

U ontvangt van ons  (al dan niet via Infomedics: www.infomedics.nl) een factuur voor de  geleverde diensten  De betalingstermijn voor de factuur is vier weken. Deze factuur kunt u indienen bij de zorgverzekeraar.

De geleverde zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De praktijk heeft geen contract met zorgverzekeraars. Dit betekent dat u een deel vergoed krijgt, maar waarschijnlijk ook een deel moet bijbetalen.  Vraag daarom ALTIJD eerst bij uw zorgverzekeraar na wat u in uw geval bij een ongecontracteerde zorgaanbieder vergoed krijgt, zodat u weet of en wat dient bij te betalen. 

Hou er ook rekening mee dat de zorg die vergoed wordt onder de basisverzekering valt en dus, als het nog niet verbruikt is, ten laste van het eigen risico kan komen.