Mert Medical

Gepersonaliseerde revalidatiegeneeskundige begeleiding

Wat is een solistenpraktijk?

Een medisch-specialistische solistenpraktijk is een zelfstandige praktijk van een medisch-specialist die de goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft gekregen om zelfstandig medisch specialistische zorg te leveren. 

Met deze beschikking (via de NZA te raadplegen) bezit de praktijk de juiste juridische status om zorg te leveren vanuit de basisverzekering en deze bij de zorgverzekeraar of consument in rekening te mogen brengen. 

Een solistisch werkend medisch-specialist mag geen eigen therapeuten in dienst hebben, maar werkt samen met andere praktijken.


Verwijzing

Net als voor elk eerste bezoek aan de medisch specialist heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch-specialist. Zonder deze verwijzing kan ik u niet zien. Heeft u een uitgebreide medische geschiedenis en twijfelt u of het verstandig is nog meer medische informatie mee te nemen, neem dan contact met ons op (of u neemt de informatie mee als u denkt dat het relevant is).


Tarieven

De tarieven die de praktijk in rekening kan brengen zijn vastgesteld door de NZA en voor de medisch-specialistische revalidatiezorg worden door de praktijk afhankelijk van de intensiteit en duur van de behandelingen twee van de volgende zogenaamde diagnose-behandelcombinaties (DBC) gehanteerd. 

1. Zorgproductcode 9990027198; consult(en) en/of behandeling door Revalidatiearts en/of meerdere zorgverleners tot maximaal 4 gewogen behandeluren (per subtraject) bij revalidatiebehandeling, waarbij declaratiecode 14E489 gehanteerd wordt. Het integraal tarief dat hierbij hoort is voor het jaar 2020: € 223,59

2. zorgproductcode 990027199; behandeling door Revalidatiearts en/of meerdere zorgverleners met meer dan 4 tot maximaal 9 gewogen behandeluren (per subtraject) bij revalidatiebehandeling, waarbij declaratiecode 14E490 gehanteerd wordt. Het integraal tarief dat hierbij hoort is voor het jaar 2020: € 907,22


Vergoedingen

U ontvangt van ons een factuur voor de  geleverde diensten. De betalingstermijn voor de factuur is twee weken. Deze factuur kunt u indienen bij de zorgverzekeraar.

De praktijk heeft geen contract met zorgverzekeraars. Afhankelijk van uw polis en uw verzekeraar kan het zijn dat u een bedrag dient bij te betalen, omdat uw verzekeraar bij ongecontracteerde zorgaanbieders niet het NZA-tarief hanteert, maar een percentage hiervan of van het zogenaamde gemiddeld gecontracteerde tarief. Vraag ALTIJD eerst bij uw zorgverzekeraar na wat u in uw geval bij een ongecontracteerde zorgaanbieder vergoedt krijgt, zodat u weet of en wat dient bij te betalen. 

Hou er ook rekening mee dat de zorg die vergoed wordt onder de basisverzekering valt en dus, als het nog niet verbruikt is, ten laste van het eigen risico kan komen. 


Klachten en geschillen

Ik hecht er veel belang aan dat er een goede en open behandelrelatie met de mensen is die zich tot mij wenden voor zorg. 

Gezondheidszorg is ook mensenwerk. Het kan daarom soms voorkomen dat u een klacht heeft over de geboden zorg. Ik hoop dat de relatie zodanig is dat u dit met mij wil bespreken en dat we er samen uit zullen komen. Het kan ook voorkomen dat dit om wat voor reden niet lukt en om toch tot een bevredigende oplossing te komen kunt u zich wenden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris (dit loopt via de klachtenfunctionaris van Quasir). Mocht dit onvoldoende toereikend zijn, dan kunt u uw klacht ook richten tot een onafhankelijke klachtencommissie waar de praktijk bij is aangesloten.