Mert Medical

Gepersonaliseerde revalidatiegeneeskundige begeleiding

Duizeligheid

Duizeligheid, problemen met evenwicht en balans zijn ontwrichtend. Het hebben van deze klachten schudt aan de fundamenten van de menselijke oriëntatie en het zich normaal kunnen verplaatsen. 

Het leidt tot een verminderd vertrouwen in het eigen lichaam, afname in dagelijkse activiteiten, het terugtrekken uit het sociale leven en langdurige problemen in het kunnen werken.

De zorg voor mensen met deze klachten is hierdoor complex, maar ook versnipperd. Ik richt mij specifiek op deze groep, met een gedegen analyse van de ervaren problemen, coördinatie en afstemming van de benodigde zorg. 

Het uiteindelijke doel is om de klachten proberen te verminderen, en waar dat niet kan, het dagelijks functioneren zo optimaal mogelijk te krijgen